Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Trên địa bàn Bắc Ninh đang có 19822 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 7431 công ty, Thị Xã Từ Sơn 3526 công ty, Huyện Tiên Du 2443 công ty, Huyện Quế Võ 1949 công ty, Huyện Yên Phong 1701 công ty, Huyện Thuận Thành 1320 công ty, ...