Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Có 3526 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh. Các công ty tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Châu Khê 474 công ty, Phường Đình Bảng 413 công ty, Phường Đông Ngàn 305 công ty, Phường Đồng Nguyên 264 công ty, Xã Phù Chẩn 215 công ty, Phường Tân Hồng 175 công ty, Xã Tương Giang 167 công ty, Phường Đồng Kỵ 122 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HCP VINA

2301088481

Đường TS21, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn