Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Có 7431 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh. Các công ty tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Võ Cường 1020 công ty, Phường Đại Phúc 583 công ty, Phường Ninh Xá 574 công ty, Phường Suối Hoa 406 công ty, Phường Kinh Bắc 314 công ty, Phường Khắc Niệm 308 công ty, Phường Phong Khê 299 công ty, Phường Tiền An 266 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MS TECH

2301088788

Khu 2, Thôn Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh