Các công ty Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại Bắc Ninh

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VIAMAX

2301084134

Số nhà 74, Xóm Đồng Đìa, Khu 2, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VUVIGROUP

2301082641

Đường 36, khu đô thị mới Quế Võ, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ