Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Yên Phong Bắc Ninh

Có 1701 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Yên Phong Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Yên Phong Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Long Châu 200 công ty, Thị trấn Chờ 176 công ty, Xã Yên Trung 170 công ty, Xã Văn Môn 145 công ty, Xã Đông Thọ 103 công ty, Xã Đông Phong 99 công ty, ...