Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh

Có 2443 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh. Các công ty tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Hoàn Sơn 490 công ty, Thị trấn Lim 210 công ty, Xã Phú Lâm 155 công ty, Xã Nội Duệ 125 công ty, Xã Lạc Vệ 122 công ty, Xã Đại Đồng 113 công ty, Xã Liên Bão 85 công ty, ...