Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Trên địa bàn Bắc Ninh đang có 19044 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 7105 công ty, Thị Xã Từ Sơn 3412 công ty, Huyện Tiên Du 2347 công ty, Huyện Quế Võ 1861 công ty, Huyện Yên Phong 1640 công ty, Huyện Thuận Thành 1272 công ty, ...