Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Trên địa bàn Bắc Ninh đang có 19703 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 7380 công ty, Thị Xã Từ Sơn 3509 công ty, Huyện Tiên Du 2432 công ty, Huyện Quế Võ 1939 công ty, Huyện Yên Phong 1690 công ty, Huyện Thuận Thành 1309 công ty, ...