Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Trên địa bàn Bắc Ninh đang có 18,713 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 6,968 công ty, Thị Xã Từ Sơn 3,362 công ty, Huyện Tiên Du 2,307 công ty, Huyện Quế Võ 1,826 công ty, Huyện Yên Phong 1,600 công ty, Huyện Thuận Thành 1,259 công ty, ...